اروپا تا چه حد توانایی رقابت اقتصادی در ابعاد جهانی را دارد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا تا چه حد توانایی رقابت اقتصادی در ابعاد جهانی را دارد؟

آخرین برنامه «اقتصاد واقعی» در سال ۲۰۱۳ به موضوع رقابتی بودن اقتصاد اروپایی با توجه به پدیده جهانی شدن می پردازد.

در این برنامه همچنین آنخل گوریا، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مورد اینکه آیا جهانی که در حال کوچک شدن است بر روی نحوه رشد اقتصادی تاثیر می گذارد یا خیر، صحبت می کند.

سپس برنامه به نمونه شرکت هواپیماسازی اروپایی ایرباس و رقابت آن با شرکت آمریکایی بویینگ می پردازد. در آخر، سرمایه گذاری در اروپا، بویژه در فرانسه و موانع و مزیت های آن در مرکز توجه قرار می گیرد.