More about this topic

افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

Afghanistan Education
Now playing Next
تجمع اعتراضی دختران دانشجو در اعتراض به تصمیم طالبان
Now playing Next
یک زن ۴۰ ساله افغان پس از خروج از یک مرکز زیرزمینی سوادآموزی در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
Now playing Next
فرمان طالبان برای منع دختران افغان از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان
Now playing Next
دانش‌آموزان دختر افغان در کلاسی در کابل؛ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
Now playing Next
منع ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان توسط طالبان
Now playing Next
زلزله در افغانستان
Now playing Next
سفارت ایران در کابل (عکس از آرشیو)
Now playing Next
طالبان
Now playing Next
افغانستان
Now playing Next
عکس آرشیوی از یک پناهجوی افغان در یونان
Now playing Next
عکس تزئینی است
Now playing Next