کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا: نظارت بر منطقه مالی یورو را افزایش می دهیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا: نظارت بر منطقه مالی یورو را افزایش می دهیم

کمیسسیون اروپایی پیشنهادات جدیدی برای گسترش و ترمیم ساختار اقتصادی و پولی این قاره ارائه کرده است. کمیسیون پیشنهاد ادغام دو پست کمیسر تجارت را با دبیرکل یوروگروپ را ارائه کرد. این دو کمیسر کمک زیادی به افزایش کنترل و نظارت بر ساختارهای مالی خواهند کرد.

پی یر مسکوویسی کمیسر اقتصادی کمیسیون اقتصادی و پولی اروپایی مدیریت منطقه مالی یورو گفت: «نمی توانیم نسبت به مطالبات دموکراتیک در این قاره بی پاسخ بمانیم. باید کنترل دموکراتیکی روی کار بانکها و سیستم مالی منطقه یورو صورت بگیرد. باید به پارلمان نقش پررنگتری بدهیم. ما درباره مهمترین منابع مالی و اقتصادی قاره اروپا صحبت می کنیم و بهتر است که این منابع بصورت کامل تحت نظارت و بازرسی یک ارگان دموکراتیک مانند پارلمان اروپا قرار بگیرند.»

مسکوویسی معتقد است پیشنهادات جدید کمک مهمی به اقتصاد کشورهای عضو منطقه مالی یورو خواهد کرد.

نوزده کشور عضو اتحادیه اروپایی عضو منطقه مالی یورو هستند. یورو واحد پول بیش از ۳۴۰ میلیون شهروند اروپایی است.