کمیسیون اروپا: آلمان سرمایه گذاری در بخش عمومی را افزایش دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا: آلمان سرمایه گذاری در بخش عمومی را افزایش دهد

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه تازه ترین گزارش خود را از شرایط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتشر کرد.

پی یر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا با اشاره به مازاد تجاری آلمان گفت: «آلمان سال گذشته تصمیم گرفت میزان سرمایه گذاری در بخش عمومی را افزایش دهد. خواست ما هم همین بود. با این وجود این نوع سرمایه گذاری که برای منطقه یورو حیاتی است، باید بیشتر شود. شرایط را از نزدیک تحت نظر داریم. پیشنهادهای مهم خود را در فصل بهار ارائه می کنیم و سپس بر مبنای رفتار دولت بعدی قضاوت خواهیم کرد. بنابراین زمانبندی برنامه مشخص است.»

کمیسیون اروپا از فرانسه و ایتالیا خواسته که به ترتیب کسری بودجه و میزان بدهی های خود را کاهش دهند.

کمیسیون اروپا همچنین از آلمان که دارای تراز تجاری مثبت یا همان مازاد تجاری است می خواهد که سرمایه گذاری در بخش عمومی را افزایش دهد. کمیسیون امیدوار است این سرمایه گذاری موجب تحرک بیشتر اقتصاد منطقه یورو شود.