اخبار از بروکسل؛ دیدار رئیس کمیسیون اروپا و نخست وزیر اوکراین

اخبار از بروکسل؛ دیدار رئیس کمیسیون اروپا و نخست وزیر اوکراین
نگارش از Euronews

بحران مالی یونان و دیدار ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و ولادیمیر گرویسمن، نخست وزیر اوکراین، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

بحران مالی یونان و دیدار ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و ولادیمیر گرویسمن، نخست وزیر اوکراین، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

مطالب مرتبط