رییس پارلمان اروپا: اوضاع در داخل اتحادیه تاسف آور است

رییس پارلمان اروپا: اوضاع در داخل اتحادیه تاسف آور است
نگارش از Euronews

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، با یورونیوز در مورد موقعیت اتحادیه اروپا، بحران مهاجرت به اروپا و بحران سیاسی بالقوه ای که با خروج احتمالی بریتانیا

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، با یورونیوز در مورد موقعیت اتحادیه اروپا، بحران مهاجرت به اروپا و بحران سیاسی بالقوه ای که با خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه بوجود خواهد آمد، گفتگو کرد.

آقای شولتز در مورد شکافهایی که در میان اعضای اتحادیه بوجود آمده گفت: «ما در داخل اتحادیه اروپا با اوضاع وحشتناکی روبرو هستیم. مخالفان اتحادیه در انتخابات و رفراندومها پیروز می شوند. اگر ما اروپا و اصل ادغام را مورد سئوال قرار دهیم با سرنوشت نسل آینده بازی کرده ایم.»

مارتین شولتز در مورد روابط اتحادیه اروپا و ترکیه همچنین در مورد مهاجرت و تروریسم و عملکرد اروپا در مبارزه با آن با یورونیوز گفتگو کرده است که امشب در برنامه «گفتگوی جهانی» پخش خواهد شد.

مطالب مرتبط