مجله هفتگی اروپا؛ اوراق پاناما

مجله هفتگی اروپا؛ اوراق پاناما
نگارش از Euronews

جنجال بر سر “اوراق پاناما” و اتهامات و تکذیب های ثروتمندان رسانه های غرب را تحت الشعاع قرار داده است. هلندیها به موافقتنامه بازرگانی با اوکراین رای

جنجال بر سر “اوراق پاناما” و اتهامات و تکذیب های ثروتمندان رسانه های غرب را تحت الشعاع قرار داده است. هلندیها به موافقتنامه بازرگانی با اوکراین رای منفی داده اند و پلیس بلژیک برای یافتن رد پای تروریستی که در انفجارهای فرودگاه بروکسل شرکت داشته، از مردم تقاضای کمک کرده است.

اینها، همه، در مجله هفتگی اروپا…

مطالب مرتبط