مجله هفتگی اروپا؛ اوراق پاناما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اوراق پاناما

جنجال بر سر “اوراق پاناما” و اتهامات و تکذیب های ثروتمندان رسانه های غرب را تحت الشعاع قرار داده است. هلندیها به موافقتنامه بازرگانی با اوکراین رای منفی داده اند و پلیس بلژیک برای یافتن رد پای تروریستی که در انفجارهای فرودگاه بروکسل شرکت داشته، از مردم تقاضای کمک کرده است.

اینها، همه، در مجله هفتگی اروپا…