نحوه دسترسی شهروندان اروپایی به کمکهای مالی اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نحوه دسترسی شهروندان اروپایی به کمکهای مالی اتحادیه اروپا

این هفته در برنامه سخن شما ویکتور از بوداپست پرسیده است: «چطور می توانم تقاضای دریافت “کمک مالی اتحادیه اروپا کنم؟»

شرکتهای تجاری و سازمان های وابسته مثلا انجمن های حرفه ای، شرکت های خدماتی که تحت چتر شرکتها کار می کنند، شرکتهای مشاوره می توانند برای پروژه های چند ملیتی تقاضای کمک مالی کنند

توماس ای، لوی باروس، از دفتر ارتباطات مستقیم اتحادیه اروپا با شهروندان به این پرسش پاسخ می دهد: «کمک مالی مستقیم را کمیسیون اروپا یا ادارات اجرایی آن برای پروژه ها یا فعالیت های مرتبط با سیاست های اتحادیه اروپا اعطا می کنند. کمک های مستقیم اتحادیه اروپا به صورت یک کمک به ازای هر پروژه و معمولا پس از اطلاعیه های عمومی که «اعلام نیاز برای طرح» نام دارند، صورت می گیرد. چهارچوب مخصوصی برای این کمکها وجود دارد. اتحادیه اروپا تمام بودجه طرح را تامین نمی کند، بلکه بخشی از آن هم بر عهده منابع دیگر است.»

وی می افزاید: «علاوه بر این، کمکهای مالی به پروژه های تکمیل شده تعلق نمی گیرد و نباید برای دریافت کننده سود آور باشد. شرکتهای تجاری و سازمان های وابسته مثلا انجمن های حرفه ای، شرکت های خدماتی که تحت چتر شرکت ها کار می کنند، شرکت های مشاوره می توانند برای پروژه های چند ملیتی تقاضای کمک مالی کنند.»

آقای لوی باروس درباره شرایطی که برای دریافت این کمکهای مالی باید برآورده شود می گوید: «جزئیات شرایط لازم برای دریافت کمک مالی روی وبگاه کمیسیون اروپایی مسئول یا اداره اجرایی، در دعوت به ارسال پیشنهاد و همچنین در مجموعه نشریات رسمی اتحادیه اروپا منتشر می شود. علاوه بر این، کمک مالی غیر مستقیم تحت مدیریت مشترک ادارات ملی و محلی و اتحادیه اروپا عمدتا از طریق پنج صندوق ساختاری و سرمایه گذاری اعطا می شود: صندوق رشد منطقه ای اروپا (ERDF)، صندوق اجتماعی اروپا (ESF)، صندوق همبستگی (CF)، صندوق کشاورزی اروپا برای رشد اقتصادی مناطق روستایی (EAFRD)، صندوق دریاها و امور شیلات اروپا (EMFF). این صندوق های اصلی برای حمایت از رشد اقتصادی در همه کشورهای اتحادیه اروپا برای تحقق اهداف استراتژی اروپا درسال ۲۰۲۰ میلادی با هم کار می کنند.»