احتمال خروج اسکناس پانصد یورویی از بازار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احتمال خروج اسکناس پانصد یورویی از بازار

وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز جمعه از بانک مرکزی اروپا خواستند تا درباره آینده اسکناس پانصد یورویی و احتمال خارج کردن آن از بازار تصمیم بگیرد. میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه معتقد است که این نوع اسکناس بیشتر توسط گروهای تبهکار استفاده می شود.

او اظهار داشت: «ما از اسکناس پانصد یورویی کمتر برای خرید روزمره و خرید مواد غذایی استفاده می کنیم. در واقع تبهکاران برای جابجایی پول خود از این اسکناس استفاده می کنند. باید ببینیم آیا واقعا به این نوع اسکناس احتیاج داریم.»

این نوع اسکناس به گروه های مافیایی و شبکه های تروریستی امکان می دهد به راحتی مبالغ هنگفتی را از یک گوشه دنیا به گوشه ای دیگر منتقل کنند. بانک مرکزی اروپا گفته است در آینده ای نزدیک درباره خروج اسکناس پانصد یورویی از بازار تصمیم خواهد گرفت.