آندره ساپیر: اروپا و یونان باید به یک توافق منصفانه دست یابند

آندره ساپیر: اروپا و یونان باید به یک توافق منصفانه دست یابند
نگارش از Euronews

شامگاه چهارشنبه پارلمان یونان دومین بسته اصلاحاتی را تصویب کرد. برای بررسی پیامدهای این اقدام، شاندور سیروس، گزارشگر یورونیوز با آندره ساپیر از بنیاد

شامگاه چهارشنبه پارلمان یونان دومین بسته اصلاحاتی را تصویب کرد. برای بررسی پیامدهای این اقدام، شاندور سیروس، گزارشگر یورونیوز با آندره ساپیر از بنیاد بروژیل گفت و گو کرده است.

یورونیوز: پارلمان یونان برخی از قوانین مربوط به اصلاحات را تصویب کرد؟ این اقدام چه پیغامی برای اروپا دارد؟

آندره ساپیر: تصویب این دو برنامه اصلاحاتی به معنی آغاز گفت و گوها میان دولت یونان و وام دهندگان است. امیدوارم این مذاکرات تا پایان ماه اوت تمام شود.

یورونیوز: هنوز اصلاحات سختری باید انجام شود. آیا آقای سیپراس اکثریت را برای انجام این کار به همراه دارد؟

آندره ساپیر: باید بینیم گفت و گوها به چه شکل جلو می رود. یونان و همچنین کشورهای وام دهنده باید در ماه سپتامبر بار دیگر به پارلمان های خود بروند. امیدوارم به یک توافق منصفانه برسیم. باید ببینم وام دهندگان خواستار چه اقدامات ریاضتی می شوند و همچنین چه پیشنهادهایی برای کمک به یونان ارائه می دهند. از سوی دیگر باید کاری هم برای بدهی های این کشور انجام داد.

یورونیوز: روشن است که دولت و مردم یونان این بسته اصلاحاتی را نمی خواهند. آیا با این وجود همچنان می توان امیدوار بود؟

آندره ساپیر: درست است. نخست وزیر در پارلمان یونان چندین بار گفت که عقیده ای به این بسته ندارد. به نظرم بسته خوبی است. شکی نیست که اگر یونان می خواهد عضو حوزه پولی یورو بماند باید این اقدامات را انجام دهد. باید ساختار دولت و سیستم بازنشستگی و مالیاتی اصلاح شود. با این وجود در حال حاضر یونان به اقدامات ریاضتی بیشتری احتیاج ندارد. بنابرین اصلاحاتی که در بسته پیشنهادی است باید تدریجی باشد و به رشد آسیبی نرساند. اگر نتیجه این باشد پارلمان آن را رد می کند، و به زیان یونان تمام می شود.

مطالب مرتبط