یونان تا روز جمعه مهلت دارد

یونان تا روز جمعه مهلت دارد
نگارش از Euronews

در پایان کنفرانس فوق العاده سران کشورهای منطقه یورو در مورد یونان، دونالد توسک و ژان کلود یونکر، روسای شورا و کمیسیون اروپا، اذعان داشتند که هنوز با یونان به نوافق نرسیده اند.

در پایان کنفرانس فوق العاده سران کشورهای منطقه یورو در مورد یونان، دونالد توسک و ژان کلود یونکر، روسای شورا و کمیسیون اروپا، اذعان داشتند که هنوز با یونان به نوافق نرسیده اند.

آقای توسک گفت: “تا بحال ضرب العجل نداده ام، اما امشب به روشنی و با صدای بلند می گویم که مهلت (یونان) تا آخر هفته منقضی خواهد شد. ما همه مسئول بروز این بحران هستیم، و همه ما مسئولیت حل آنرا بر عهده داریم.”

ژان کلود یونکر با شدت لحن از یونان انتقاد کرد اما افزود همچنان خواهان ادامه عضویت این کشور در منطقه یوروست: “کمیسیون برای رویارویی با هر شرایطی آماده است. ما حتی به کمکهای بشردوستانه به یونان فکر کرده ایم. ما همچنین می خواهیم این مسئله حل شود و یونان در منطقه یورو ابقاء گردد.”

قرار است یونان پیشنهادات نهایی خود را تا صبح جمعه ارائه دهد تا جزئیات آن در کنفرانس سران روز یکشنبه به شور گذاشته شود.

مطالب مرتبط