مجله هفتگی اروپا؛ اهدای جایزه ساخاروف به پزشک کنگویی

مجله هفتگی اروپا؛ اهدای جایزه ساخاروف به پزشک کنگویی
نگارش از Euronews

در این برنامه، دو گزارش درباره طرح سرمایه گذاری کمیسیون اروپا برای رشد اقتصادی و پیامدهای سیاسی معافیتهای مالیاتی شرکتهای بین المللی در لوکزامبورگ ارائه خواهد شد.

دیدار پاپ فرانچسکو از پارلمان اروپا و اهدای جایزه حقوق بشر ساخاروف به دکتر دنیس موک وگه از کشور آفریقایی کنگو، از موضوعات دیگر این برنامه است.

مطالب مرتبط