کمیسیون اروپا طرح سرمایه گذاری جدیدش را ارائه می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا طرح سرمایه گذاری جدیدش را ارائه می کند

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا از یک طرح سرمایه گذاری به مبلغ سیصد و پانزده میلیارد یورو پرده برداشته است. هدف، ترغیب رشد اقتصادی در اروپاست.

آقای یونکر گفت: “آنچه به آن نیاز داریم، استفاده هوشمندانه از بودجه عمومی برای جلب سرمایه است. هزینه های عمومی برای مدارس و خدمات اجتماعی است، نه بازپرداخت دیونمان.”

واکنش نمایندگان پارلمان به طرح آقای یونکر با در نظر گرفتن ملاحظاتی، در مجموع مثبت بود، اما آنها خواهان اعمال اقداماتی هستند که استفاده از این صندوق را تسهیل کند.

گی فرهوفشتات، از حزب لیبرال بلژیک گفت: “هرچه می خواهید بروی انرژی و دیجیتال سرمایه گذاری کنید، اما اگر مثل سابق بصورت بیست و هشت بازار متفاوت باقی بمانیم، این طرح، موفق نخواهد بود.”

سید کمال، نماینده محافظه کار گفت: “پروژه های دولتی بیش از حد پر شاخ و برگ بوده بازده ندارد. دیگر اینکه، قوانین و مقررات (اتحادیه اروپا) و تک تک کشورها این امر را دشوار می کند. بنابراین فکر می کنم مهمتر از بوجود آوردن یک صندوق، باید ابتدا این مسائل را حل کنیم.”

ژان کلود یونکر در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح خوشبینانه است یا نه، گفت: “این (طرح) خوشبینانه نیست، بدبینانه نیست، واقع بینانه است.”