بحران اقتصادی و بحث خروج یونان از حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران اقتصادی و بحث خروج یونان از حوزه پولی یورو

در حالی که طرح ریاضت اقتصادی دولت یونان، در پاسخ به الزامات بازرسان اتحادیه اروپا روز به روز سخت تر می شود، نارضایتی در کشور نیز رشد می کنند.

شایعات در مورد ورشکستگی، حتی ترک حوزه پولی یورو ادامه دارد.

چه سناریویی در انتظار یونان است؟

در برنامه این هفته گزارشگر.