گفتگو یورونیوز با میخائیل ساکاشویلی فرماندار منطقه اودسا در اوکراین

گفتگو یورونیوز با میخائیل ساکاشویلی فرماندار منطقه اودسا در اوکراین