گفتگو با دانشجویان انجمن آب و هوا و دانش و نوآوری

گفتگو با دانشجویان انجمن آب و هوا و دانش و نوآوری
نگارش از Euronews

در آخرین قسمت برنامه نسل نو دیدیم که چگونه بخش تجاری و محیط زیست می توانند با یکدیگر همکاری کنند.
 
در یک جلسه مجازی که در هفده اکتبر گذشته برگزار شد، با برخی از دانشجویان “انجمن آب و هوا – دانش و نوآوری” یا the Climate-
Knowledge and Innovation Community (KIC). بیشتر آشنا شدیم.
 
ریچارد تمپلر، مدیر این انجمن است و توضیحاتی را در مورد نحوه پیوستن به این انجمن می دهد. گفتگویی جالب در مورد آینده تجارت و فرصت هایی که محیط زیست فراهم می کند.