پرتاب همزمان ۴ ماهواره گالیلئو به فضا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتاب همزمان ۴ ماهواره گالیلئو به فضا

سازمان فضایی اروپا، چهار ماهواره جدید گالیلئو را روز پنج شنبه به فضا پرتاب کرد تا یک قدم به داشتن سامانه ماهواره ای ناوبری اختصاصی خود نزدیکتر شود.

این ماهواره ها که از پایگاه فضایی اروپا در گویان فرانسه به فضا پرتاب شدند، بخشی از برنامه اتحادیه اروپا برای جایگزینی سیستم مکانیابی آمریکا هستند.

بدین ترتیب تعداد ماهواره های گالیلئو که در مدار زمین قرار گرفته اند، به ۱۸ عدد رسید.

به گفته سازمان فضایی اروپا انتظار می رود پروژه سامانه ماهواره ای ناوبری جهانی اروپا که شامل ۳۰ ماهواره گالیلئو است، با هزینه ای معادل ۲۵۰ میلیون یورو و تا سال ۲۰۲۲ میلادی تکمیل شود.

گفته می شود در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ درصد اقتصاد اروپا به دسترسی به سیگنال های ماهواره ای مکان یابی جهانی وابسته است.