2016-06-06

اخبار از بروکسل؛ طرح جدید کمیسیون اروپا برای کنترل بحران پناهجویان
Now playing Next
اعتراف لابی گران بروکسل؛ لابی گری به اندازه لازم شفاف نیست
Now playing Next
شورای وزیران عربستان طرح رهایی از وابستگی به فروش نفت را بررسی می کند
Now playing Next