ناامیدی پژوهشگران از برقراری ارتباط با فضاپیمای فیله

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ناامیدی پژوهشگران از برقراری ارتباط با فضاپیمای فیله

خبر کوتاه

پژوهشگران اروپایی می گویند که نسبت به برقراری ارتباط دوباره با فضاپیمای فیله، ربات کاوشگر اروپایی ناامید شده اند. این ربات کاوشگر حدود یک سال قبل بر سطح یک دنباله دار فرود آمد و قرار بود که اطلاعاتی را از فضا به دانشمندان بفرستند. اما باتریهای خورشیدی آن از کار افتاد و در نتیجه ارتباطش با زمین قطع شد.

فیله پیش تر هم از کار افتاده بود اما توانسته بود با نزدیک شدن به خورشید، باتری خود را دوباره شارژ کند و به کار بیفتد.