کشف امواج گرانشی کاوش در جهان تاریک را ممکن می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف امواج گرانشی کاوش در جهان تاریک را ممکن می کند

کشف و رصد امواج گرانشی بشر را قارد خواهد ساخت تا به کاوش در ورای کیهان در جهان تاریک، مطالعه دقیق تر سیاه چاله ها و اجرامی چون ستاره های نوترونی بپردازد.

رصد و اثبات نظریه وجود امواج گرانشی نتیجه همکاری آزمایشگاه ها و مراکز تحقیق چند کشور بوده است.

لابراتوار دستگاه های پیشرفته در شهر لیون فرانسه یکی از این مراکز است که قسمت هایی از تداخل سنجی که این رصد را ممکن کرد، ساخته است.

جیانپیترو کانیولی، مدیر لابراتوار دستگاه های پیشرفته در شهر لیون فرانسه می گوید:«این کشف پنجره ای را به کشف راز هستی می گشاید. اکنون امکان این را داریم تا به شیوه ای کاملا نو و جدید به مطالعه پدیده هایی بپردازیم که برای ما ناشناخته اند.»

وی در جواب این سوال که «از علم نجوم جدیدی سخن گفتید. تحقیقات در علم نجوم از امروز چه جهتی به خود خواهد گرفت؟» گفت:«از سال ها پیش با تلسکوپ های سنتی، اخترشناسی رادیویی، پرتوهای کیهانی و ذرات پرانرژی به مطالعه و مشاهده جهان می پرداختیم. اضافه شدن امواج گرانشی به این فهرست به سطح دانش ما از جهان خواهد افزود.»