خشکسالی در شمال غربی چین بیداد می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خشکسالی در شمال غربی چین بیداد می کند

خشکسالی زندگی را به کام ساکنان مناطق شمال غربی چین تلخ کرده است. بسیاری در استان نینگ شیا مجبور به ترک سرزمین اجدادی شان شده اند و مقامات دولتی هم از این رخداد حمایت می کنند.

بر اساس گزارش های رسمی٬ میانگین سالانه بارش باران در این استان در حد ناچیز ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر است و میانگین دمای هوا نیز در ۵۰ سال اخیر ۲/۲ درجه افزایش داشته است. معضلاتی که بر مشکلات معمول کشاورزان افزوده است.

ما جینگویو٬ یکی از آنها است و می گوید: «آب کافی برای ذرت نداریم. کیفیت ذرت را میزان آب تعیین می کند. نگاه کنید؛ حتا یکی از اینها هم سالم نیستند. دلیلش هم بی آبی است.»

مقامات دولتی با اجرای یک برنامه گسترده بیش از ۳۵۰ هزار تن از ساکنان این منطقه را نقل مکان داده اند. «داچا» سال گذشته ۶۰ خانوار داشت اما امسال تنها ۱۱ خانوار همچنان در این دهکده زندگی می کنند. دهکده متروک و خانه ها مخروبه شده اند.

پنج نسل از خانواده یانگ ژنجون در این دهکده زندگی کرده اند. او می گوید: «همه رفته اند. من اینجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم و اکنون شاهد مرگ این دهکده خالی از سکنه هستم. حس غریبی است.»

هرچند دولت چین به برنامه تغییر مکان کشاورزان خود بسیار می بالد و مدعی است که آنها را از خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی و فقر نجات داده است، اما گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از این مهاجران نتوانسته اند در مناطق اسکان یافته شغلی بیابند.