کشف سیاره ای شبیه زمین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف سیاره ای شبیه زمین

ناسا روز پنجشنبه از رصد کردن سیاره ای شبیه زمین در فاصله ۱۴۰۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی ماکیان خبر داد.

جان گرانسفلد، معاون مدیریت ناسا در این زمینه گفت: «داده های تلسکوپ بسیار غنی هستند و جامعه علمی خواهد توانست به کشفهای تازه ای از خلال این داده ها در آینده دست پیدا کند. امروز کشف شبیه ترین سیاره به زمین را اعلام می کنیم…»

کشف این سیاره بر اساس پردازش داده های دریافتی از تلسکوپ کپلر صورت گرفته است.

بر اساس گزارش ناسا احتمالا بر سطح صخره ای این سیاره مقادیر قابل توجهی آب وجود دارد.