رُزتا؛ بالا رفتن احتمال بیدار شدن فرودگر "فیلی"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رُزتا؛ بالا رفتن احتمال بیدار شدن فرودگر "فیلی"

ستاره دنباله دار “۶۷ پی/چوریوموف – گراسیمنکو” به خورشید نزدیک می شود و امیدها برای بیدار شدن دوباره فرودگر فیلی پررنگ.

فرودگر فیلی که ارتباط خود با کاوشگر رزتا را از دست داده بود، با نزدیک شدن به خورشید می تواند از نیروی خورشیدی بهره گرفته و از خواب بیدار شود.

فرودگر فیلی که پس از نقص باتری ارتباط خود با کاوشگر رزتا را از دست داد، با نزدیک شدن به خورشید می تواند از نیروی خورشیدی بهره گرفته و از خواب بیدار شود.

کُن خِرتس، مدیر فنی فرودگر فیلی، می گوید: «رزتا تقریبا در فاصله دویست کیلومتری ستاره دنباله دار در حرکت است. این کاوشگر ارسال سیگنال برای برقراری ارتباط با فیلی را آغاز خواهد کرد و اگر فیلی روشن شده باشد و انرژی خورشیدی کافی برای پاسخ دادن داشته باشد، فرستنده اش را روشن می کند و جواب می دهد و خط ارتباطی برقرار می شود و ما روی زمین خوایهم فهمید که فیلی زنده است یا خیر.»

احتمال زیادی می رود که در دو ماه آینده، باتری های خورشیدی فیلی به اندازه کافی انرژی ذخیره کنند. آنگاه تنها باید در انتظار قرارگرفتن کاوشگر رزتا در موقعیت مناسب نشست.
کُن خِرتس، مدیر فنی فیلی، در مورد ماموریت دقیق رزتا می گوید: «شرایطی را پیش بینی می کنیم که از باتری ثانویه کاری ساخته نباشد و تنها مجبور به حساب کردن روی انرژی خورشیدی باشیم. پس در پی اندازه گیری های مقطعی کوتاه هستیم، مثل دامنه مغناطیسی، عکسبرداری از سطح اطراف فیلی، سنجش دما، آزمایش های بویایی، مطالعه گازهای محیطی و از این دست سنجش های کوتاه که برای ما داده های علمی ارزشمندی در بر دارند.»

کاوشگر رزتا ژانویه سال گذشته، پس از سفری ده ساله، به مقصد خود رسید و با ارسال نخستین سیگنال، تعقیب ستاره دنباله دار مقصود را آغاز کرد و در نهایت، نوامبر ۲۰۱۴، فرودگر فیلی با موفقیت بر سطح ستاره دنباله دار “۶۷ پی” نشست.