ژاپن؛ مراسم سوگواری کنجی گوتو، گروگان دولت اسلامی

ژاپن؛ مراسم سوگواری کنجی گوتو، گروگان دولت اسلامی

پس از اعلام سر بریدن کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی توسط داعش، دست کم ۲۰۰ تن در توکیو در مقابل دفتر نخست وزیری این کشو دست به اعتراض خاموش زدند.

پس از اعلام سر بریدن کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی توسط داعش، دست کم ۲۰۰ تن در توکیو در مقابل دفتر نخست وزیری این کشو دست به اعتراض خاموش زدند.

تازه‌ترین ویدیو