جشن های سال جدید 2015 در جهان

جشن های سال جدید 2015 در جهان

شهرهای گوناگون در سراسر جهان از اوکلند در نیوزیلند تا پیونگ یانگ در کره شمالی سال نو را جشن گرفتند.

شهرهای گوناگون در سراسر جهان از اوکلند در نیوزیلند تا پیونگ یانگ در کره شمالی سال نو را جشن گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو