کالیفرنیا؛ جشنواره رژه گل سرخ بمناسبت سال نو میلادی

کالیفرنیا؛ جشنواره رژه گل سرخ بمناسبت سال نو میلادی

صدها داوطلب در حال مرتبط کردن دهها مجموعه از گل برای رژه گل سرخ هستند که امسال یکصد و بیست و ششمین دوره خود را در روز اول ژانویه جشن می گیرد.

صدها داوطلب در حال مرتبط کردن دهها مجموعه از گل برای رژه گل سرخ هستند که امسال یکصد و بیست و ششمین دوره خود را در روز اول ژانویه جشن می گیرد.

تازه‌ترین ویدیو