بولت: محمدعلی هم آخرین مسابقه حرفه ای خود را باخت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بولت: محمدعلی هم آخرین مسابقه حرفه ای خود را باخت

اوسین بولت، سریعترین مرد جهان در ده سال اخیر در سی سالگی کفشهایش را برای همیشه آویزان کرد. بازنشستگی که با شکست در دوی صد متر و مصدومیت در دوی ۴ در ۱۰۰ متر مسابقات قهرمانی جهان لندن همراه شد.

او به خبرنگاران در این باره گفت: «زمانی که در ۱۰۰ متر شکست خوردم کسی به من گفت نگران نباش محمدعلی هم درآخرین نبرد پیروز نشده بود. به همین خاطر می گویم من خودم را نشان داده‌ام در طول سالها و فکر می کنم آخرین مسابقه زندگی حرفه‌ای‌ام بتواند چیزی را تغییر دهد.»

اوسین بولت دارنده ۹ مدال طلای المپیک و رکورددار دوی ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر مردان است. او رقابتهای قهرمانی جهان در لندن را برای بازنشستگی انتخاب کرده بود.

درباره بازنشستگی اش به خبرنگاران گفت: «بسیاری را در زندگی دیده‌ام که بازنشسته شده اند دوباره به دنیای حرفه‌ای بازگشته اند من فقط می گویم من از آن دست ورزشکاران نخواهم بود. این احساس درونی من است.»