شناسایی مظنون حمله کامیونیِ استکهلم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شناسایی مظنون حمله کامیونیِ استکهلم

پلیس سوئد می گوید یکی از دو فردی که در رابطه با حمله دیروز جمعه، دستگیر شده اند راننده کامیونی بوده که پیادگان را در مرکز استکهلم زیر گرفته است.

پلیس تصاویر مردی را منتشر کرده که ۳۹ ساله بوده و به گفته جراید سوئد اهال ازبکستان است. مقامات این کشور همچنین تأیید کردند که خودروی مسروقه بانیِ این حمله، حاوی مواد منفجره بوده است.

یان اِوِنسون، معاون فرمانده پلیس گفت: «ما با توانِ کامل کارمان را ادامه می دهیم و همچنان از عموم می خواهیم مگر برای امور بسیار ضروری، به مرکز استکهلم نروند. محدوده جرم وسیعی داریم که هنوز نیازمند کار بسیاری است.»

حمله یک فرد با کامیون به عابران پیاده در یکی از پیاده روهای بزرگ مرکز استکهلم در روز جمعه، دست کم چهار کشته و ۱۵ زخمی بر جا گذاشت که شماری از آنان کودک اند. این کامیون سرانجام با برخورد به ویترین یک فروشگاه از حرکت ایستاد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.